تماس با ما: 09134037572
ما را دنبال کنید:
  • ملات آماده U-BASS یکی از پیشرفته ترین محصولات ارائه شده در باملات می باشد. این ملات هوشمند باسکاتی...
  • ملات آماده P-BASS یکی از تخصصی ترین محصولاتارائه شده در باملات می باشد. این ملات هوشمند باسکاتی در...
  • ملات آماده D-BASS یکی از پرکاربردترین محصولات راائه شده در باملات می باشد. این ملات هوشمند باسکاتی...
  • ملات آماده IZO-BASS یکی از محصولات ارائه شده در باملات می باشد و در دسته ملات خشک برای عایق کاری...